Back to top

Ó Chomhdháil na Háige 1948 go dtí an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa

Cineál Imeachta: 
Díospóireacht
Event Category: 
Our Events
Lucht féachana agus éisteachta: 
Daoine Fásta, Daoine amach sna Déaga agus i dtús na bhFichidí
Teanga an Imeachta: 
English

An 7 Bealtaine, 1948, dúirt Winston Churchill, ‘Chun an Eoraip a ardú óna fothracha agus a lasair a shoilseoidh an domhan a athnuachan arís, ní mór dúinn i dtús báire sinn féin a chur faoi smacht.’ Bhí sé ag labhairt leis na rannpháirtithe chuig Comhdháil cúig lá na hEorpa sa Háig a tháinig le chéile ansin ó 17 dtír Eorpacha chun a bhfuil i ndán don Eoraip a phlé. Ghlac ionadaithe ó 10 dtír eile, lena n-áirítear SAM agus Ceanada, páirt mar bhreathnóirí.

Rinne 750 nó mar sin de pholaiteoirí, fealsúna, iriseoirí, ceannairí séipéal, dlíodóirí, Ollúna, fiontraithe agus staraithe ról gníomhach a ghlacadh sa chomhdháil, a bhí ar siúl ó 7 Bealtaine go 11 Bealtaine. I measc na bpolaiteoirí mór le rá a bhí rannpháirteach bhí Konrad Adenauer, Harold Macmillan, Sir David Maxwell-Fyfe, Pierre-Henri Teitgen, François Mitterrand, Paul Reynaud, Édouard Daladier, Paul Ramadier, Paul van Zeeland, Albert Coppé agus Altiero Spinelli Ba é Churchill uachtarán oinigh na comhdhála.

An t-imeacht

Is deis iontach é comóradh 75 bliana de Chomhdháil na Háige chun machnamh a dhéanamh ar a hoidhreacht mharthanach, chun breathnú siar ar imeachtaí eile i stair lánpháirtiú AE a spreag an smaoineamh maidir le hEoraip aontaithe agus chun meastóireacht a dhéanamh ar thionscnaimh níos déanaí amhail an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa. Go deimhin, cuireann sé ócáid ar fáil chun a mhéid a d’éirigh linn sinn an lámh in uachtar a fháil orainn féin a mheas.

Eagróidh Áras Stair na hEorpa díospóireacht phainéil an 9 Bealtaine ina bpléifear na saincheisteanna sin. Is féidir le daoine aonair ar spéis leo é clárú chun páirt a ghlacadh ar an láthair nó ar líne Seolfar eochairléacht ar na scéalta éagsúla a bhaineann le hEoraip aontaithe, le petites histoires, chomh maith le mórphictiúr stair an lánpháirtithe. Ina dhiaidh sin, beidh an díospóireacht agus plé leis an lucht féachana. Roimh an díospóireacht, tairgfidh lucht an Árais cuairt threoraithe ar lánpháirtiú na hEorpa.

Clár

18h30-19h15: Cuairt threoraithe ar an mbuantaispeántas ar théama Lánpháirtiú na hEorpa (urlár)

19h30-21h00: Díospóireacht an Phainéil agus ceisteanna agus freagraí ina dhiaidh sin leis an lucht féachana (ar líne agus ar an láthair)

Cláraigh don imeacht hibrideach seo: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Panel_Debate_Congress_Europe

Painéalaithe:

Brigitte Leucht

Timofey Agarin

Cristina Blanco Sio-Lopez

Jacopo Cellini

Modhnóir:

Steven Van Hecke