Back to top

Turas am lóin ar an Máirt in Áras Stair na hEorpa

Cineál Imeachta: 
Turais
Event Category: 
Our Events
Lucht féachana agus éisteachta: 
Daoine Fásta, Daoine amach sna Déaga agus i dtús na bhFichidí, Teaghlaigh, Scoileanna
Teanga an Imeachta: 
English

Tugann Áras Stair na hEorpa spreagadh agus ábhar machnaimh don té a imíonn ar turas trí stair na hEorpa ann. Luigh isteach uirthi ag am lóin agus bain sult as na taispeántais, idir bhuan agus sealadach. Bíonn treoraí ann a chuireann roinnt nithe i láthair a nochtann próisis agus feiniméin a d’fhág a gcruth ar an mór-roinn. Siúl an bealach ar na sé urlár agus faigh spléachadh úrnua ar stair na hEorpa!

Ní bheidh sé ar fáil Dé Máirt, 23 Aibreán agus Dé Máirt, 24 Nollaig.

 • 12.15 ar an Máirt
 • 45 nóiméad
 • Teanga: Béarla
 • 20 duine ar a mhéad, ní gá áirithint a dhéanamh
 • Tá saorchead isteach

   

  Lúnasa

  Ar an mBóthar Arís

  Déanaimid ár málaí a phacáil, buailimid bóthair na hEorpa, feicimid na radharcanna go léir, agus féachaimid siar ar na cuimhní. Tar agus féach cá háit, conas agus cén fáth ar thaistil na hEorpaigh san am atá caite.

  6 Lúnasa

  Pacáil do na Laethanta Saoire

  Cad a thugann tú leat nuair a théann tú ar laethanta saoire? Téimid ag póirseáil tríd an taispeántas agus déanaimid ár málaí a phacáil leis na rudaí go léir nach féidir linn déanamh gan iad.

  13 Lúnasa

  An Bhfuilimid Ann Fós?

  Eitleáin, traenacha, gluaisteáin agus rothair! Taistealaímid trí stair an iompair agus na saoirse gluaiseachta (nó an easpa de).

  20 Lúnasa

  Ar aghaidh linn ag fámaireacht!

  Ag taiscéalaíocht, ag eispéiriú agus gach rud spraíúil! Ar chaith muintir na hEorpa i gcónaí a laethanta saoire ar an dóigh a gcaitheann siad anois iad?

  27 Lúnasa

  An cuimhin leat an uair sin nuair...?

  Cad iad na féiríní agus na cuimhneacháin luachmhara, óna gcuid taistil nó eile, a rinne muintir na hEorpa san am a caitheadh a choinneáil agus a chur i dtaisce? Cad atá tábhachtach do do chuimhní?

  Meán Fómhair

  Tá sé sna naonna

  Bí inár dteannta ar thuras siar sna blianta ó 1789 go 1989, nó lig do na naoi gcéim na nithe a aimsímid sa taispeantas a roghnú agus ionadh a chur ort.

  3 Meán Fómhair

  19x9

  Faigh amach faoi na réabhlóidí éagsúla thar na blianta. Bí linn don turas réabhlóide seo ó 1789 go 1989.

  10 Meán Fómhair

  19x9

  Tá bliain dheiridh an chéid ar an mbliain is spéisiula!  Déanaimid súil a chaitheamh ar na céadta sa mhúsaem agus faighimid amach faoin aistriú ó chéad amháin go céad eile.

  17 Meán Fómhair

  19x9

  Faigh amach faoi nithe éagsúla sa mhúsaem a bhaineann le huimhir a 9. Ní bhaineann siad ach le huimhir a 9.

  24 Meán Fómhair

  19x9

  ‘Roghnaíonn’ ár ndísle an chéad stad eile sa taispeántas. Ach, leis an dísle speisialta, tá 9 gcéim ann gan dabht!

  Deireadh Fómhair

  Smaointe, Coincheapa agus Luachanna

  Cé go bhfuil an chosúlacht air nach bhfuil in go leor dár nithe ach baill éadaigh shuaracha, áilleagáin nó earraí pearsanta eile atá ligthe i ndearmad le fada an lá, insíonn siad go léir cuid de scéal atá níos leithne faoi smaointe, faoi choincheapa agus faoi luachanna móra. Le linn thuras na míosa seo, téimid thar na nithe agus pléimid an mórphictiúr.

  1 Deireadh Fómhair

  An t-am

  Téigh ar thuras forleathan tríd an stair chun do thuairimí faoi chloig, faoi fhéilirí agus faoin am féin a chur as riocht. Ag imeacht ar a 12:15 ar an toirt!

  8 Deireadh Fómhair

  Ciúnas

  I ndomhan ina mbíonn torann  de shíor ann, bíonn scéalta faoi chiúnas á lorg againn i gcúinní ciúine an taispeántais... Shhh!

  15 Deireadh Fómhair

  Ceartas

  Cad a chiallaíonn ceartas duitse? Agus an raibh na luachanna céanna ag muintir na hEorpa san am atá caite agus atá agatsa nó an raibh a gcuid tuairimí go hiomlán éagsúil? Cur tús leis na himeachtaí.

  22 Deireadh Fómhair

  Cuimhne agus Díchuimhne

  An bhfuil gá le díchuimhne nó an í an chuimhne an t-aon bhealach chun cinn atá againn? Bí linn chun an méid is féidir a dhéanamh leis an am atá caite a phlé.

  29 Deireadh Fómhair

  Foréigean

  Mar léargas ar ábhar na míosa seo chugainn, déanaimid imscrúdú ar ról an fhoréigin i stair nua-aimseartha na hEorpa agus ar an mbaint atá aici le cumhacht agus leatrom.

  Samhain

  Cumhacht ↑

  An chumhacht chun táirge. An chumhacht chun leighis. Cumhacht i measc an phobail. Glac sos ó do ghnáthamh laethúil agus lig do scíth le turais am lóin ar ilghnéitheacht na cumhachta.

  An 5 Samhain

  Acmhainní Nádúrtha agus Daonna

  Fuinneamh agus saothar, ón sclábhaíocht go dtí an dífhostaíocht. Pléimid forbairt na cumhachta agus an uathoibrithe agus  a thábhachtaí is atá sí do mhuintir na hEorpa agus dá saol.

  12 Samhain

  An Ungáir: 1956

  I ndiaidh bhás Stalin, thosaigh muintir na hUngáire ar shóisialachas de chineál éagsúil a bhunú, gan mar thoradh air ach a gcuid athchóirithe a fheiceáil curtha faoi chois ag an lámh láidir. Cad a chiallaigh an eachtra sin don Ungáir agus don chuid eile den Eoraip?

  19 Samhain

  Sin bruscar!

  Feicimid ar an lear mór rudaí uile a fhaighimid réidh leo. Céard is bruscar ann, conas a dhéanann sé difear don domhan, agus cá bhfuil sé ar fáil againn sa mhúsaem?

  26 Samhain

  Dáileog Fholláin

  Nach bhfuil tú ag aireachtáil ar fónamh? Comhairle dochtúra: Turas ar stair an chúraim sláinte agus an leighis san Eoraip, ó Eastman go leigheas sóisialaithe.

  Nollaig

  An Dorchadas agus an Solas

  Tá stair na hEorpa lán d'fhionnachtana iontacha, de shaothair agus de dhul chun cinn atá dochreidte, ach ag an am céanna tá sé lán de thubaistí uafásacha agus de choireanna gránna. I mí na Nollag, déanaimid an dá thaobh den bhonn a scrúdú agus an bhliain a thabhairt chun críche trí fhéachaint siar ar an mbliain seo caite.

  3 Nollaig

  Tréimhsí Dorcha

  Ar an turas am lóin seo, déanaimid scrúdú ar chuid de na heachtraí is measa a mhair muintir na hEorpa tríd le linn an 20ú haois.

  10 Nollaig

  Tréimhsí Níos Gile

  Déanaimid Lá Chearta an Duine a cheiliúradh chomh maith leis an dul chun cinn atá déanta maidir le cearta na mban, na leanaí agus na mionlach a chosaint.

  17 Nollaig

  Ag féachaint siar ar 2019

  Brexit, na toghcháin Eorpacha agus tusa: An bliain  dhóchasach nó éadóchasach a bhí sa bhliain seo caite?

  24 Nollaig

  [oifig dúnta]

   

  31 Nollaig

  [oifig dúnta]