Back to top

COVID ina Chor sa Stair

Ardán do mhúsaeim ar fud na hEorpa

Tá tús curtha ag Áras Stair na hEorpa le tionscadal trína mbailítear fianaise ar an saol san Eoraip le linn na paindéime, faoin teideal oibre “COVID a Dhoiciméadú”. Go dtí seo, dhírigh sé go príomha ar fheiniméin na dlúthpháirtíochta, an dóchais agus na tógála pobail. Anois, tá an taithí agus na torthaí ó ghníomhaíochtaí bailithe éagsúla músaem iomadúla á roinnt againn. I dteannta a chéile, cuireann siad sin ar ár gcumas, i bhfochair daoine as gach cearn den ilchríoch seo againn, taithí a nascadh, a chur i gcodarsnacht le taithí eile agus comparáid a dhéanamh idir taithí daoine éagsúla.

Músaem Cuimhneacháin Ríoga Albert, an Ríocht Aontaithe - Laochraí na Dianghlasála I

Músaem Cuimhneacháin Ríoga Albert, an Ríocht Aontaithe - Laochra na Dianghlasála II

Ionad Línéadach na hÉireann & Músaem Lios na gCearrbhach - ‘Covid 19 agus Mé Féin’

Cartlann MAS & Felix, Antuairp, an Bheilg – ‘Cartlanna-Corona’

Ard-Mhúsaem na Liotuáine, an Liotuáin - ‘Cé a Dhéanfaidh Scéal COVID-19 a Aithris sa Mhúsaem sa Todhchaí Lá Níos Faide Anonn?’

Fondúireacht Músaeim Poist agus Teileachumarsáide, Beirlín, an Ghearmáin - ‘Cumarsáidí Covid’

Gallery Oldham, an Ríocht Aontaithe - “Oldham’s Lockdown Museum”

Ard-Mhúsaem Lichtinstéin, Lichtinstéin – “Saol laethúil COVID-19”

Historic England, an Ríocht Aontaithe - #PicturingLockdown

Musée de la Vie wallonne, an Bheilg - “Léiriú ar an ngéarchéim sláinte”

Perth Museum & Art Gallery, Albain - “An Coróinvíreas go hÁitiúil”

Músaem Faoin Aer na hUngáire - “Taispeántas Fíorúil Masc”

Museo Nacional de Antropología (Maidrid) - "Tionscadail maidir le COVID”

Ard-Mhúsaem na Fionlainne - “Bailiúchán Grianghraf”

Músaem Eitneagrafaíochta na Slóivéine - “Ag bailiú scéalta grinn a bhaineann leis an gcoróinvíreas”

Músaem Chontae Mhuineacháin, Poblacht na hÉireann - ‘Ár dTaithí a Thaifeadadh’

Músaem na hEitneagrafaíochta, an Ungáir - ‘Réada Coraintín’

Ard-Mhúsaem na Danmhairge - ‘Déantáin Dhigiteacha maidir le COVID-19’

Músaem Vesthimmerlands, an Danmhairg - “Léargas ar COVID”

La Fonderie - ‘An gaibhniú caidreamhach’

Ard-Mhúsaem na hEalaíne Comhaimseartha, an Rómáin - Saotharlann Ealaíne Gaibhnithe UNARTE