Back to top

DAOINE FÁSTA

Glac páirt sna himeachtaí a eagraíonn ár músaem ar bhonn rialta agus breathnaigh ar an stair mar fhoinse mórdhíospóireachta, eispéaras agus inspioráide.

Gach bliain glacaimid páirt in imeachtaí uile-chathair an mhúsaeim a eagraíonn Comhairle Mhúsaeim na Bruiséile, go háirithe, agus cuidímid le himeachtaí de chuid Pharlaimint na hEorpa agus institiúidí AE, atá oscailte do phobal ginearálta. Bí ag faire amach freisin dár sraith bhliantúil de dhíospóireachtaí staire agus de shainchláir phoiblí ag ár dtaispeántais shealadacha. Comhoibrímid le réimse leathan comhpháirtithe i réimsí na staire, na hoidhreachta agus an chultúir chun ár n-imeachtaí a leathnú agus a shaibhriú.

Foghlaim faoi na cineálacha imeachtaí a chuirimid ar fáil, agus lean an nasc thíos chun a fháil amach cad atá ar siúl:

  • Cuairteanna téamacha, Buail leis an léiritheoir, Turais ‘carte blanche’  – Tugann foireann an Árais agus saineolaithe léargais ar fheidhmiú an mhúsaeim agus ar a shainchúram maidir le stair na hEorpa, agus déanann siad go leor peirspictíochtaí agus éispéiris ó na glúine roimhe seo a phlé.
     
  • Comhdhálacha, díospóireachtaí, cúrsaí staidéir – Déanann aoichainteoirí agus gnáthshaoránaigh plé ar stair na hEorpa agus ar an gcaoi a gcuirtear i láthair í sna taispeántais bhuana agus shealadacha, ag cur béim ar na naisc leis an saol inniu.
     
  • Stiúideonna cruthaitheacha, léirithe ealaíonta, léirithe scannán – Tugtar cuireadh do chleachtóirí cruthaitheacha iniúchadh a dhéanamh ar méid a bhíonn i bpáirt ag an stair agus an ealaín, agus molann siad bealaí neamhghnácha chun dul i ngleic le hábhar an mhúsaeim.