Back to top

FAISNÉIS GHINEARÁLTA

Cur in áirithe agus cead isteach

Tá saorchead isteach ann.

Maireann cuairt go dtí Áras Stair na hEorpa thart ar 90 nóiméad.

Is gá doiciméad aitheantais bailí (cárta aitheantais, pas nó ceadúnas tiomána) chun rochtain a fháil ar fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa.

D’fhéadfadh sé go ndéanfaí seiceálacha slándála i stíl aerfoirt ar gach cuairteoir agus ar gach mála sula ligtear daoine isteach. Tá toirmeasc ar airm thine, substaintí pléascacha nó inadhainte, spraeanna piobair, nithe géara agus rudaí eile a d’fhéadfaí a mheas mar airm. I gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta na Beilge, d’fhéadfaí nithe áirithe a bhfuil cosc orthu a thabhairt ar láimh do na póilíní.

Tá cosc ar ghrianghrafadóireacht agus ar scannánaíocht sna limistéir slándála agus taispeántais.

Níl cead ach ag treoirithe atá údaraithe ag Áras Stair na hEorpa grúpaí turais a threorú san fhoirgneamh.

UAIREANTA OSCAILTE

Bíonn Áras Stair na hEorpa oscailte 7 lá in aghaidh na seachtaine.

Dé Luain13:00 - 18:00
Dé Máirt  -  Dé hAoine09:00 - 18:00
Dé Sathairn  -  Dé Domhnaigh10:00 - 18:00

Ní ligtear aon duine eile isteach 30 nóiméad roimh am dúnta.

FÓGRAÍOCHTAÍ AGUS CLÁRÚ

Beidh Áras Stair na hEorpa dúnta ar na laethanta saoire seo a leanas:

1 Eanáir
1 Bealtaine
1 Samhain
24, 25, 31 Nollaig

 

TACAÍOCHT DO DO CHUAIRT ORAINN

Is féidir taitneamh a bhaint as Áras Stair na hEorpa sna 24 theanga oifigiúil de chuid AE. Úsáidtear gléasanna táibléid chun é sin a dhéanamh, ar gléasanna iad a thugann treoir idirghníomhach ar an músaem agus is féidir a chumrú i do rogha teanga.

Is féidir gnéithe speisialta do leanaí a chur ar gach táibléad agus tá bogearraí fuaime feabhsaithe ann do chuairteoirí a bhfuil riachtanais speisialta éisteachta acu chomh maith. Tá fáil ar dhaoine den fhoireann ar gach leibhéal chun cabhair a thabhairt, má bhíonn sé de dhíth.

Tá bileog eolais chlóite, ina bhfuil achoimre ghairid ar an mBuantaispeántas, le fáil i láthair fáilte Áras Stair na hEorpa, nó is féidir leat í a íoslódáil roimh do chuairt. Tá treoirleabhar níos mionsonraithe ar fáil lena íoslódáil chomh maith, nó is féidir é a cheannach san Áras féin.

 

House of European History tablet in 24 languages

SAORÁIDÍ

Tá taisceadáin, seomra cótaí agus saoráidí friothála ar naíonáin in Áras Stair na hEorpa.

MÚSAEM DO GACH DUINE

Is músaem do gach duine é Áras Stair na hEorpa. Tá ár gcuid saoráidí agus ár ngníomhaíochtaí ar fad inrochtana ag daoine faoi mhíchumas. Is gné ríthábhachtach de chuid gníomhaíochtaí an mhúsaeim é an obair a dhéanann siad in éineacht le grúpaí agus pobail éagsúla. An aidhm atá againn ná teagmháil a dhéanamh le daoine iontacha ó chian agus ó chóngar trí shainchuairteanna agus trí chláir ar leith. Ná bíodh aon drogall ort d’iarrataí sonracha a sheoladh chugainn agus déanfaimid ár ndícheall rochtain ar an músaem a éascú duit. historia-learning@europarl.europa.eu

Museum cloakroom area

AN BEALACH ANN

Rue Belliard / BelliardStraat 135, 1000 An Bhruiséil, An Bheilg

An seoladh poist atá againn ná: House of European History, European Parliament, Rue Wiertz 60, 1047 Brussels.

Tá páirceáil do chuairteoirí sa Bhruiséil le fáil ag Rue Montoyer 92.

Chun áit sa charrchlós a iarraidh, líon go hiomlán an iarraidh áirithinte le do thoil. Ní bheidh d’iarraidh don charrchlós deimhnithe go dtí go bhfaigheann tú ríomhphost deimhnithe.

Ní dheonófar rochtain ar an gcarrchlós ach amháin má tá an fhaisnéis a soláthraíodh san iarraidh pháirceála i gcomhréir leis na doiciméid agus an ríomhphost deimhnithe a thaispeánann tú ag an tslí isteach.

Uaireanta oscailte
Dé Luain - Dé hAoine: 09:00 - 18:30
Dé Sathairn - Dé Domhnaigh: Dúnta

Téarmaí úsáide charrchlós Pharlaimint na hEorpa

  • Ní féidir dul isteach sa charrchlós ach amháin má tá spás fós ann.
  • Ní ligfear isteach sa charrchlós ach amháin an tiománaí agus paisinéirí faoi bhun 14 bliana d’aois.
  • Déanfaidh gníomhaire slándála ó Pharlaimint na hEorpa an gluaisteán agus aon bhagáiste a scrúdú.
  • Is ar phriacal na n-úinéirí a dhéanfar feithiclí a locadh agus séanann Parlaimint na hEorpa gach freagracht d’aon díobháil a dhéantar d'fheithiclí nó má ghoidtear nithe astu.
  • Ní cheadaítear gluaisteáin a choimeád ann thar oíche. Má fhágtar ann iad, tabharfar na feithiclí chun bealaigh agus is iad na húinéirí a íocfaidh as sin.
  • Ar mhaithe le slándáil, féadfar rochtain ar an gcarrchlós a chur ar fionraí ar fhógra gearr a thabhairt.
  • Ní cheadaítear ainmhithe sa charrchlós.
Get here by train

TRAEIN

Tá Stáisiún ‘Brussels-Luxembourg’ suite 700m ó Áras Stair na hEorpa.
Iarnród na Beilge

Get here by bus

BUS

Stadann Línte 22, 27, 34, 38, 64, 80 agus 95 ag Place du Luxembourg, nach bhfuil ach 600m ó Áras Stair na hEorpa
Tá nasc le hAerfort na Bruiséile freisin le Línte 12 agus 21.

Get here by metro

MEITREO

Is iad Maelbeek agus Schuman na stáisiúin is cóngaraí ar línte 1 agus 5, agus Trône ar línte 2 agus 6.
An Córas Iompair Phoiblí sa Bhruiséil

Brussels STIB public transport bus to House of European History