Back to top

Fake for Real

Stair ar Bhréagcheapadh agus Falsaíocht

(DEIREADH FÓMHAIR 2020 - DEIREADH FÓMHAIR 2021)

Faigh amach faoi chásanna de bhréagcheapadh agus d’fhalsuithe a tharla sa stair, ón seanreacht agus ó ré na Meánaoise agus na nuastaire anuas go dtí an lá atá inniu ann. Bhí bréagearraí agus bréagcheapadh riamh ann, ach tháinig borradh faoi chineálacha ar leith díobh i ngach uile ré den stair. I cuid mhór suntais é go ndealraíonn sé gur rud uilíoch é an claonadh atá sa duine creidiúint i rudaí bréige áirithe.

Ag tosú leis an nós a bhí ann sa seanreacht daoine a fhágáil ar lár as cuntais oifigiúla (“Damnatio memoriae”) go dtí brionnú san eolaíocht, sa stair agus san ealaín agus as sin go dtí brandaí bréige agus bréagnuacht an lae inniu, cuirtear i do láthair bailiúchán ilghnéitheach de réada ó mhúsaeim thábhachtacha as 20 tír Eorpach.

Glac páirt i ndíospóireacht ina bpléitear an chaolchúis a bhaineann leis an tuiscint ar cad is fírinne ann agus cad is bréagcheapadh ann, agus tapaigh an deis tuiscint níos fearr a fháil ar an ngá atá le smaointeoireacht chriticiúil. Faigh amach faoi na cúinsí stairiúla a mhíníonn an chúis gur tháinig bréagearraí chun cinn nó go ndearnadh bréagcheapadh faoi nithe ar leith, cad ba shiocair leo sin, an tionchar a bhí acu agus, i ndeireadh thiar, an chaoi ar foilsíodh an fhírinne ina dtaobh.