Back to top

FOILSEACHÁIN

Tá Áras Stair na hEorpa tiomanta d’eolas ar stair na hEorpa a scaipeadh agus do phlé a chothú i measc an phobail ar an síorthionchar a imríonn an t-am atá thart ar shaol an lae inniu.

Leis na foilseacháin seo is féidir le cuairteoirí léargas níos leithne a fháil ar an saol laethúil sa mhúsaem, ar a fhealsúnacht agus ar a bhfuil ann. Dá réir sin, cuirtear le heispéireas an mhúsaeim roimh an gcuairt agus ina diaidh.

Sa chuid seo is féidir leat cíoradh a dhéanamh ar bhunús an bhuantaispeántais trí thagairt do phríomhfhorbairtí i stair na hEorpa. Tugtar míniú ar nithe is díol suntais sna taispeántais i gcuntais mhionsonraithe agus in aistí léannta. 

Cuirimid réimse páipéar ar fáil freisin ina bhfuil díospóireachtaí a nglacaimid páirt iontu agus anailís ar thopaicí a bhaineann le hÁras Stair na hEorpa.

 

Ag taispeáint 1 - 4 na 4 ar fad
Front cover European Commemoration book

Ag tógáil Áras Stair na hEorpa

Déanann Andrea Mork, Príomhchoimeádaí Áras Stair na hEorpa, iniúchadh ina halt, ar an mbonn teoiriciúil, ar na mórsmaointe agus ar na príomhtheachtaireachtaí stairiúla a bhí cinntitheach maidir le buantaispeántas an mhúsaeim nua.  Léigh tuilleadh

Front cover Past Power book

Insint Eorpach nua a Mholadh: Tionscadal Áras Stair na hEorpa

Ina chaibidil, déanann Martí Grau Segú, Ball den Fhoireann Tionscadail Acadúil ag Áras Stair na hEorpa, iniúchadh ar “stair na hEorpa” mar scéal a fheabhsaíonn ról an aontais idir daoine agus sochaithe Eorpacha, ina dtugtar brí do smaoineamh na hEorpa mar réad stairiúil arna shainiú le gnéithe coitianta agus ní mar láthair gheografach.Léigh tuilleadh