Back to top

FOILSEACHÁIN

Tá Áras Stair na hEorpa tiomanta d’eolas ar stair na hEorpa a scaipeadh agus do phlé a chothú i measc an phobail ar an síorthionchar a imríonn an t-am atá thart ar shaol an lae inniu.

Leis na foilseacháin seo is féidir le cuairteoirí léargas níos leithne a fháil ar an saol laethúil sa mhúsaem, ar a fhealsúnacht agus ar a bhfuil ann. Dá réir sin, cuirtear le heispéireas an mhúsaeim roimh an gcuairt agus ina diaidh.

Sa chuid seo is féidir leat cíoradh a dhéanamh ar bhunús an bhuantaispeántais trí thagairt do phríomhfhorbairtí i stair na hEorpa. Tugtar míniú ar nithe is díol suntais sna taispeántais i gcuntais mhionsonraithe agus in aistí léannta. 

Cuirimid réimse páipéar ar fáil freisin ina bhfuil díospóireachtaí a nglacaimid páirt iontu agus anailís ar thopaicí a bhaineann le hÁras Stair na hEorpa.

 

OUR PUBLICATIONS

Níor aimsíodh foilseachán comhoiriúnach ar bith, a thagann le critéir do chuardaigh.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Ag taispeáint 1 - 3 na 4 ar fad
Front cover European Commemoration book

Ag tógáil Áras Stair na hEorpa

Déanann Andrea Mork, Príomhchoimeádaí Áras Stair na hEorpa, iniúchadh ina halt, ar an mbonn teoiriciúil, ar na mórsmaointe agus ar na príomhtheachtaireachtaí stairiúla a bhí cinntitheach maidir le buantaispeántas an mhúsaeim nua.  Léigh tuilleadh