Back to top

FOILSEACHÁIN

Tá Áras Stair na hEorpa tiomanta d’eolas ar stair na hEorpa a scaipeadh agus do phlé a chothú i measc an phobail ar an síorthionchar a imríonn an t-am atá thart ar shaol an lae inniu.

Leis na foilseacháin seo is féidir le cuairteoirí léargas níos leithne a fháil ar an saol laethúil sa mhúsaem, ar a fhealsúnacht agus ar a bhfuil ann. Dá réir sin, cuirtear le heispéireas an mhúsaeim roimh an gcuairt agus ina diaidh.

Sa chuid seo is féidir leat cíoradh a dhéanamh ar bhunús an bhuantaispeántais trí thagairt do phríomhfhorbairtí i stair na hEorpa. Tugtar míniú ar nithe is díol suntais sna taispeántais i gcuntais mhionsonraithe agus in aistí léannta. 

Cuirimid réimse páipéar ar fáil freisin ina bhfuil díospóireachtaí a nglacaimid páirt iontu agus anailís ar thopaicí a bhaineann le hÁras Stair na hEorpa.

 

OUR PUBLICATIONS
Ag taispeáint 1 - 2 na 2 ar fad
Front cover of guidebook with spiral

Pocket Guide

As you go through the main exhibition, you will notice that we do not tell you the story of each European nation. Instead, we want to explore how history has shaped a sense of European memory and continues to influence our lives today and in the future.

Front cover Interactions catalogue

Interactions - Temporary Exhibition Catalogue

In this exhibition we present the many different types of encounters — war, negotiations, trade, food, art, education — and use these as lenses through which to examine European history and the cultural heritage it has created.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Ag taispeáint 1 - 3 na 4 ar fad
Front cover European Commemoration book

Ag tógáil Áras Stair na hEorpa

Déanann Andrea Mork, Príomhchoimeádaí Áras Stair na hEorpa, iniúchadh ina halt, ar an mbonn teoiriciúil, ar na mórsmaointe agus ar na príomhtheachtaireachtaí stairiúla a bhí cinntitheach maidir le buantaispeántas an mhúsaeim nua.  Léigh tuilleadh