Back to top

Domhan aon uaire - Stair géarchéime de chuid na haoise seo

Christine Dupont, Stéphanie Gonçalves & Emma Teworte
Treoirleabhar an Taispeántais
19 Ean 2023
256 leathanach

 Is tionscadal é ‘Domhan aon uaire’ a chuireann deireadh le stair cheilte na dramhaíola san Eoraip agus aird á tarraing ag an am céanna ar a thábhachtaí atá sé mar chomhartha d’athrú sóisialta. Ag tosú leis an réabhlóid thionsclaíoch, téimid ar thuras le ‘Domhan aon uaire’ trí ghanntanas le linn an chogaidh, an borradh a tháinig ar thomhaltachas i ndiaidh an chogaidh, agus ag críochnú leis an ngéarchéim dramhaíola dosháraithe atá romhainn inniu. Léiríonn sé na hathruithe móra ar an mbealach ina raibh bruscar á láimhseáil againn na blianta ó shin, agus an dóigh a smaoinímid, nó nach smaoinímid, ar dhramhaíl. Trí fhéachaint ar an am atá caite, tugtar ábharthacht agus tábhacht don cháineadh reatha agus na héilimh ar athrú.

CUR SÍOS

Tá an leagan iomlán den leabhar ar fáil lena cheannach ó shiopa an mhúsaeim. (Béarla amháin)

Conas is féidir linn stair dramhaíola a insint gan staid an lae inniu a thuiscint ar dtús? Conas is féidir linn labhairt faoi dhramhaíl gan labhairt leo siúd a mbíonn ag deileáil leis? Conas is féidir leat taispeántas a chruthú faoi bhruscar gan dul i gcomhairle leis na fíorshaineolaithe?

D’oscail na pobail atá i gceannas ar bhainistiú dramhaíola agus laghdú dramhaíola sa Bhruiséil a ndoirse dúinn agus roinn siad a gcuid eolais.

ISBN 978-92-846-9638-3