Back to top

Bearta nua sábháilteachta do chuairteoirí ag Áras Stair na hEorpa

Tá Áras Stair na hEorpa mar chuid de Pharlaimint na hEorpa, ina bhfuil úsáid masc aghaidhe leighis (nó maisc mháinliachta, caighdeán EN14683, mar a thugtar orthu) nó masc FFP2, gan chomhla, i bhfeidhm ar fud a cuid foirgneamh. Moltar go láidir do chuairteoirí a théann isteach sa mhúsaem úsáid a bhaint as maisc leighis.

ÁIRITHINTÍ

An gcaithfidh mé áirithint a dhéanamh roimh ré?

Caithfidh. Ní mór do gach cuairteoir faoi láthair a gcuairt a chur in áirithe roimh ré. Is féidir le haon áirithint amháin daoine de theaghlach an chuairteora a bheidh in éineacht leis nó léi sa mhúsaem a chlúdach freisin. Iarrtar ort teacht ag an sliotán ama atá ainmnithe leat ionas gur féidir gach beart sláinte agus sábháilteachta a urramú.

Cé leis ar féidir liom cuairt a thabhairt ar Áras Stair na hEorpa?

Faoi reachtaíocht na Beilge faoi láthair, níl cead ag an músaem ach cuairteoirí aonair nó cuairteoirí atá ina gcónaí le chéile a ligean isteach sa mhúsaem. Ní cheadaítear aon ghrúpaí.

Conas is féidir cuairt chuig Áras Stair na hEorpa a chur in áirithe?

Is féidir an chuairt a chur in áirithe tríd an nasc seo. Is féidir áirithint a dhéanamh freisin do theaghlach i.e. – daoine atá ina gcónaí faoin díon céanna. Scaoiltear cuairteoirí isteach gach 10 nóiméad.

Cén uair is féidir cuairt a chur in áirithe?

Glactar le cuairteoirí gach 10 nóiméad le linn uaireanta oscailte agus is féidir áirithintí deiridh a dhéanamh 40 nóiméad roimh an am dúnta (17:20). Má tá áiteanna fós ann, is féidir le cuairteoirí nach bhfuil áirithint déanta acu, áirithint a dhéanamh ag doras an mhúsaeim don chéad sliotán ama 10 nóiméad eile.

Ar cheart dom m’áirithint a thaispeáint ag an mbealach isteach?

Ní mór do chuairteoirí deimhniú a n-áirithinte a phriontáil amach agus é a thabhairt leo lá na cuairte, nó é a thaispeáint ar a ngaireas móibíleach.

 

AN CHUAIRT

Cá fhad a mhairfidh an chuairt?

Maireann cuairt chuig Áras Stair na hEorpa thart ar 90 nóiméad.

Cad iad na bearta sláintíochta a dhéantar ag an mbealach isteach?

Tá Áras Stair na hEorpa ag cloí go hiomlán leis na rialacha sláinte poiblí náisiúnta le linn na géarchéime sláinte seo.

Ní mór do chuairteoirí a masc féin a thabhairt leo agus é a chaitheamh le linn na cuairte. Seiceálfar a dteocht trí scanóir.

Ní scaoilfear aon chuairteoirí isteach a bhfuil teocht choirp níos airde ná 37.7 °C acu.

An gcaithfidh leanaí atá faoi bhun 12 bhliain d’aois masc a chaitheamh?

Ní chaithfidh. Ní mholtar ach do leanaí atá os cionn 12 bhliain d’aois masc a chaitheamh.

An bhfuil turais threoraithe ar fáil?

Níl ar chúiseanna sábháilteachta.

An bhfuil turais threoraithe, turais fhéintreoraithe nó ceardlanna ar fáil do scoileanna?

Níl ar chúiseanna sábháilteachta.

An féidir le cuairteoirí páirt a ghlacadh sna Turais Lóin ar an Máirt go fóill?

Níl aon turais threoraithe ar fáil don phobal faoi láthair. Dá bhrí sin, ní bheidh na Turais Lóin ar siúl ó Dé Máirt an 16 Meitheamh 2020 ar aghaidh.

Cad iad na rialacha sláintíochta maidir le húsáid an táibléid?

Tá clostreoir mhalartach ag Áras Stair na hEorpa is féidir a úsáid ar do ghaireas príobháideach mura mian leat an táibléad a úsáid. Tá na naisc le fáil ar gach ceann de leathanaigh an Bhuantaispeántais ar ár suíomh gréasáin.

Is féidir táibléad díghalraithe a fháil i limistéar na dtáibléad (an chéad urlár), mar is gnách. Tar éis na cuairte, is féidir an taibléad a thabhairt ar ais go dtí an séú hurlár, áit a ndéanfaidh an fhoireann é a dhíghalrú láithreach. Beidh an taibléad díghalraithe roimh agus tar éis do chuairte.. Déanfar an táibléad a dhíghalrú roimh do chuairt agus ina diaidh.

I gcás na clostreorach agus an táibléid araon, moltar duit do chluasáin féin a thabhairt leat.

An bhfuil bealach ar leith le leanúint sa mhúsaem?

Tá. I gcomhréir le reachtaíocht na Beilge, ní mór do chuairteoirí bealach ar leith a leanúint ar fud an mhúsaeim. Bealach aontreo a bheidh ann. Beidh an bealach marcáilte ar an urlár agus ar na painéil.

 

LIMISTÉIR THAISPEÁNTAIS

An féidir úsáid a bhaint as an trealamh idirghníomhach Closamhairc atá le fáil sna limistéir thaispeántais?

Is féidir leis na cuairteoirí na scáileáin tadhaill idirghníomhacha a úsáid fós. Déanfaidh foireann an mhúsaeim iad a dhíghalrú ar bhonn rialta.

Ní féidir leis na cuairteoirí an rolodex ar an tríú hurlár a úsáid, ar chúiseanna sábháilteachta.

An bhfuil na Spásanna Fionnachtana do Theaghlaigh ar oscailt do chuairteoirí?

Níl. Tá siad ar fad dúnta ar chúiseanna sábháilteachta.

An bhfuil áisitheoirí fós ar fáil sna Spásanna Fionnachtana do Theaghlaigh?

Níl. Ní bhíonn aon áisitheoirí ann ar an gCéadaoin ná ag an deireadh seachtaine mar go bhfuil na limistéir sin go léir dúnta don phobal ar chúiseanna sábháilteachta.

 An féidir le cuairteoirí cuairt a thabhairt ar gach urlár sa mhúsaem?

Sea. Ní mór do na cuairteoirí an bealach éigeantach atá leagtha amach a leanúint. Tá an bealach marcáilte ar an urlár.

 

ACMHAINNÍ FOGHLAMA AGUS TEAGHLAIGH

An féidir le cuairteoirí úsáid a bhaint go fóill as leabhráin agus pasanna na Spásanna Fionnachtana do Theaghlaigh?

Ní féidir le cuairteoirí úsáid a bhaint astu ar chúiseanna sábháilteachta.

An féidir le teaghlaigh úsáid a bhaint go fóill as málaí droma na Spásanna Fionnachtana do Theaghlaigh?

Ní féidir. Ní féidir iad a dháileadh ar chuairteoirí ar chúiseanna sábháilteachta.

An bhfuil aon ábhar faisnéise clóite ar fáil?

Ní féidir aon ábhar clóite a dháileadh ar chúiseanna sábháilteachta ach tá neart eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin Áras Stair na hEorpa. www.historia-europa.ep.eu

An bhfuil na bileoga gníomhaíochtaí Aimsigh, Déan Anailís agus PléighFoghlaim faoi AE á ndáileadh againn?

Níl. Ní cheadaítear bileoga gníomhaíochta a dháileadh faoi láthair ar chúiseanna sábháilteachta.

Má thagann cuairteoirí lena mbileog phriontáilte féin, is féidir leo í a úsáid sna limistéir thaispeántais.

An bhfuil ‘Prof Packs’ á ndáileadh againn ar mhúinteoirí?

Níl. Ní cheadaítear iad a dháileadh ar chúiseanna sábháilteachta.

Conas is féidir teacht ar na hacmhainní foghlama?

Is féidir teacht ar na hacmhainní foghlama ar shuíomh gréasáin Áras Stair na hEorpa: www.historia-europa.ep.eu faoi “Faigh Amach”. Faoin roinn ‘Gníomhaíochtaí don Seomra Ranga’ beidh múinteoirí in ann teacht ar na cúig acmhainn théamacha seo: Coimhlint, Cearta an Duine, Imirce, Cumarsáid agus Céannacht. Tá siad ar fáil i 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

 

BEARTA SÁBHÁILTEACHTA COVID-19

An gcuirfear pleicseaghloine i limistéir áirithe ina mbíonn daoine gar dá chéile?

Cuirfear pleicseaghloine sna limistéir sin ina mbíonn daoine gar dá chéile.

 

ÁISEANNA DO CHUAIRTEOIRÍ

An bhfuil cathaoireacha rothaí ar fáil?

Tá. Tá dhá chathaoir rothaí ar fáil i gcónaí.

An féidir na hardaitheoirí a úsáid?

Úsáidfidh cuairteoirí an staighre lárnach chun dul suas agus úsáidfidh siad an staighre éigeandála chun dul síos. Beidh an bealach amach ag an siopa. Tá sé sin i gcomhréir leis an mbealach aontreo.

Ní cheadaítear ach do chuairteoirí a bhfuil deacrachtaí siúil acu agus d’fhoireann an mhúsaeim na hardaitheoirí a úsáid.

Is féidir eisceacht a dhéanamh i gcás daoine a bhfuil orthu an leithreas a úsáid go práinneach.

An féidir liom mo chuid giuirléidí a chur i dtaisce?

De bharr na staide reatha, ní féidir úsáid a bhaint as an seomra cótaí ná as na taisceadáin nó go bhfógrófar a mhalairt.           

 

CAFÉ EUROPA

An mbeidh Café Europa ar oscailt?

Tá Café Europa dúnta faoi láthair nó go bhfógrófar a mhalairt.

Cuireadh dhá mheaisín díola agus tobair uisce ag leibhéal na talún sular fhág siad an músaem.

 

Brussels Health Safety Label