Back to top

Bréagach go Fírinneach – An tSraith Podchraolta

“It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so.”

Tagraítear sa sliocht thuas ó Mark Twain, don chaoi a gcreidimid mar dhaoine go minic (ní nach ionadh) gurb ionann ár dtuairimí agus fíricí. Agus síneadh curtha leis go dtí an 30 Eanáir 2022, tá sé mar aidhm lenár dtaispeántas sealadach, Bréagach go Fírinneach, iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi ar bhain pearsana le linn na staire tairbhe as an bhfabht sin ar mhaithe lena leas féin, ó iarsmaí brionnaithe go torthaí eolaíocha calaoiseacha. Mar sin féin, baineadh úsáid as gníomh an fhalsaithe freisin go mion agus go minic chun beatha daoine a shábháil, an ceann is fearr a fháil ar thíoránaigh agus chun nochtadh a dhéanamh ar na luachanna atá in ainm is a bheith ag sochaí.

Tugaimid cuireadh duit anois éisteacht lenár sraith podchraolta, a thugann léargas cúlstáitse duit ar an méid a bhaineann le cruthú an taispeántais seo. In Eagrán 1, gheobhaidh tú fios ar na hítimí nár glacadh leo sa taispeántas Bréagach go Fírinneach, agus léargas á fháil agat ar phróiseas na coimeádaíochta. In Eagrán 2 déantar dearadh spáis agus suiteálacha an taispeántais a fhiosrú, lena léirítear conas is féidir taighde stairiúil a chumasc le coincheapa cruthaitheacha. In Eagrán 3 sonraítear conas a iompraíodh agus a cosnaíodh ítimí an taispeántais, lena léirítear an tábhacht a bhaineann le bailiú agus caomhnú, go háirithe le linn na ndúshlán a bhaineann le COVID-19. Ar deireadh, Eagrán 4 ina bpléitear conas a cruthaíodh imeachtaí agus cláir foghlama ó thaispeántas den sórt sin.

Ar fáil ar Spotify agus ar Soundcloud, tugtar aird leis an bpodchraoladh seo ar obair éagsúil ár mball foirne agus ár gcomhpháirtithe, agus tugtar leis an deis d’aon chleachtóirí atá ann faoi láthair agus a bheidh ann sa todhchaí in earnáil an mhúsaeim foghlaim agus spreagadh a fháil.