Back to top

Conas rannchuidiú le Cuimhní ar an Iarnróid

Chun rannchuidiú leis an gclár EUROPALIA Traenacha agus Ráillí Iarnróid, tá Áras Stair na hEorpa ag cruthú bailiúchán uile-Eorpach ar líne de scéalta pearsanta faoi thaisteal traenach thar theorainneacha náisiúnta mar eispéireas coiteann múnlaitheach Eorpach.

An mbeifeá in ann físeán gearr a chur ar fáil faoin ábhar seo, ag tabhairt aghaidh ar na ceisteanna seo a leanas?

 • Cad iad na cuimhní atá agat ar thurais trasteorann d’iarnród? An bhfuil ceann faoi leith ann is mian leat a roinnt linn?
 • Cén tionchar a bhí ort ag an bhféidearthacht taisteal ar an traein (nó ag an easpa féidearthachta) le linn an ama seo?
 • Cad is mó a chuaigh i gcion ort: an turas nó an ceann scríbe?
 • Conas a mhúnlaigh na heispéiris seo do shaol sa lá atá inniu ann?

Treoirlínte teicniúla:

 • Déan tú féin agus, más ábhartha, an t-eagraíocht ina bhfuil tú ag obair, a chur in aithne, le do thoil.
 • Ba chóir go mbeadh na taifid d’fhíseáin suas go 120 soicind ar fad, le bearna idir gach freagra. Is féidir leo a bheith in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais.
 • Déan cinnte go bhfuil an fhuaim ar chaighdeán maith, trí mhicreafón nó trí fhearas lámhshaor a úsáid, nó trí thaifeadadh in áit chiúin.
 • Le haghaidh fístaifeadtaí, tá fáilte romhat comhaid íomhá grianghraif ar leith a chur san áireamh, mar aon le téacs creidiúint ábhartha. D’fhéadfaimis iad a chur isteach sna físeáin.
 • Na formáidí comhaid is fearr: jpeg, mp4, mov.
 • Ba chóir  na dréachtaí a chur trí ‘wetransfer’ chuig historia-press@ep.europa.eu nó iad a chóipeáil isteach san fhillteán Google drive seo.
 • Líon isteach le do thoil an doiciméad údaraithe chun cead a thabhairt do rannchuidiú a úsáid ar ár suíomh gréasáin, i spás an mhúsaeim, agus sleachta a úsáid ar ár mbealaí meán sóisialta.

Cúlra:

Bhí tionchar na dtraenacha agus a gcumas teorainneacha réigiúnacha agus náisiúnta a thrasnú fíor-thábhachtach don Eoraip agus d’Eorpaigh agus is amhlaidh atá go fóill. Ó na 1840idí ar aghaidh, tháinig borradh faoi líonraí traenach ar fud na mór-roinne. Laghdaigh an modh nua iompair agus cumarsáide seo an t-am taistil agus d’athraigh sé go hiomlán an chaoi ina mothaimid am agus spás. I gcomhthéacs na réabhlóide tionsclaíche, d’éirigh an traein ina siombail den dul chun cinn agus den nua-aimsearthacht.

Baineadh leas as an traein uaireanta, áfach, chun críocha níos dorcha. Chabhraigh traenacha le dúshaothrú na n-acmhainní coilíneacha. D’iompair na traenacha trúpaí le linn cogaí. Is iad na hainghníomhartha ia measa lena mbaineann traenacha ná úsáid vaigíní eallaigh chun na milliúin Giúdach Eorpach a dhíbirt le linn an Dara Cogadh Domhanda. I ndiaidh an chogaidh, d’éirigh an traein ina mhodh iompair a spreag turasóireacht agus soghluaisteacht ar fud na hEorpa, agus dá bhrí sin bhí próisis lánpháirtíochta agus Eorpú ag gabháil léi.  Cé go raibh an traein mar shiombail ar dhul chun cinn na sochaí, is a mhalairt atá i gceist sa lá atá inniu ann maidir leis an ngá moilliú síos agus bealaí níos inbhuanaithe taistil a fháil.

Tá saincheist na saorghluaiseachta, agus taisteal thar theorainneacha fós an-ábhartha sa lá atá inniu ann, de bharr, mar shampla, rialuithe teorann le linn paindéime Covid-19, agus imní ar na náisiúin faoi inimirce a chuireann le meon frith-AE atá ann le tamall anuas. Is saincheist pholaitiúil iad na traenacha, go sonrach, ó thaobh an chomhshaoil de chun astaíochtaí carbóin a laghdú,  ó thaobh an gheilleagair de chun earraí agus oibrithe a bhogadh thar theorainneacha, agus ó thaobh cultúir de chun go bhfaighidh daoine óga dearcthaí níos leithne le linn a mblianta múnlaitheacha.