Back to top

Foireann leighis: na laochra nua

Ó fhíorthús phaindéim COVID-19, tá oibrithe cúraim sláinte ar an líne tosaigh. In ospidéil, amhail in earnáil na gcúramóirí i gcoitinne, is iomaí oibrí a fuair bás agus iad ag obair, agus ba mhinic trealamh cosanta neamhdhóthanach ba chúis leis sin.

Laochra a cheiliúradh

Is ar an ábhar sin a thugann na meáin, na húdaráis phoiblí agus saoránaigh ‘fíorlaochra’ ar altraí, ar dhochtúirí agus ar oibrithe cúraim sláinte eile. Ar 8pm gach oíche, chuirtí físeáin ar líne de dhaoine ag bualadh bos ag fuinneog nó ar bhalcóin, agus scaip na físeáin sin go mear agus a chuaigh siad i mbéal an phobail, agus is cinnte gurb é sin ceann de na cuimhní is suntasaí a mhairfidh maidir le freagairt an phobail don choróinvíreas.

Ach tá níos mó ná comharthaí gan tábhacht i gceist leis na léirithe buíochais sin. Bhí siad ina gcuid de réimse de bhearta nithiúla, ó bhialanna a bhfuil Réalta Michelin acu agus gnáthdhaoine araon ag ullmhú béilí d’oibrithe ospidéil, go daoine príobháideacha agus cuideachtaí ag cruthú soláthairtí ollmhóra d’éadaí cosanta leighis as a stuaim féin. Bhí gné amhairc ag an tacaíocht shiombalach freisin. Bhi an iliomad samplaí d’fhianaise ar taispeáint i gcathracha agus i sráidbhailte ar fud na hEorpa, fianaise lena léiríodh focail bhuíochas don fhoireann leighis, ó mheirgí a cuireadh ar crochadh ar bhalcóiní, go pictiúir a tharraing leanaí agus a greamaíodh ar fhuinneoga.

Léirítear altraí agus dochtúirí go litriúil mar shárlaochra nua ár linne corraí, mar shampla ar mhúrphictiúir a scaip go forleathan i spásanna poiblí, mar shampla sa Pholainn agus san Iodáil, tíortha ina ndearna na meáin scannánú orthu nó inar thóg siad grianghraif díobh. Sa Rómáin, tháinig gníomhaireacht cumarsáide ar an smaoineamh, fiú amháin, iad a léiriú mar Naoimh agus Déithe, agus iad spreagtha ag íocóin chreidimh éagsúla (rud a bhí ina chúis feirge i measc roinnt ceannairí reiligiúnacha).

Cúiseanna eagla

Bídís ina laochra nó ina naoimh, bíonn eagla agus amhras ann, áfach, i leith oibrithe leighis freisin. I roinnt tíortha Eorpacha, bhí tuairiscí sna meáin maidir le gníomhartha idirdhealaithe nó diúltaithe, fiú amháin, a bheith á ndéanamh i leith foirne leighis ag comharsana a raibh eagla orthu go mbeidís ionfhabhtaithe. Ar an dea-uair, ba mhinic léiriú nua tacaíochta agus dlúthpháirtíochta á thabhairt mar chothromú ar na gníomhartha sin.

Agóid

Fiú más buíochas den chuid is mó a ghabh siad leis na daoine a bhí ag tacú leo trí ghníomhaíochtaí éagsúla, rinne oibrithe leighis agóid ar scála ollmhór ar fud na mór-roinne ar fad freisin, in aghaidh an easpa cosanta a d’fhág go raibh siad an-leochaileach don víreas. Agus inspioráid á fáil acu ó dhochtúir sa Fhrainc a sheol gníomh den chineál céanna, cheadaigh dochtúirí sa Ghearmáin go ndéanfaí grianghraif agus scannán díobh, agus iad á mhaíomh gur shiombail den easpa cosanta sin i gcoinne an Choróinvíris a bhí sa nochtacht.

Is cosúil go leagtar béim leis an dá shraith sin d’agóidí ar an ngéarghá atá ann le níos mó infheistíochta fadtéarmaí a dhéanamh san earnáil phoiblí, éarnáil a bhfuil an cúram sláinte ar cheann de na colúin di. Tá creat slándála sóisialta láidir agus córas láidir cúraim sláinte ar chuid de phríomhsmaointe na hEorapa i ndiaidh an chogaidh, fiú más rud é gur cuireadh chun feidhme iad, agus neamhréireachtaí móra ann idir tíortha. Tá siad ann a deir go bhfuil sé ceart go leor a bheith ag bualadh bos ar 8pm, ach níor cheart dúinn dearmad a dhéanamh de go ndearnadh ciorruithe as cuimse sna córais chúraim sláinte le roinnt blianta anuas. Cé a bheidh fós ann chun tacaíocht a thabhairt don fhoireann leighis, agus an phaindéim taobh thiar dínn?

 

Image credit: “Reconocimiento” (recognition), drawing from the sketchbook “Brief graphic recovery of terms of frequent use during the Sars-Cov-2 epidemic” by Carmela del Casar Ximénez, Spain.

GALLERY