Back to top

Réamhrá do ‘I bhFócas’

le Taja Vovk van Gaal, Ceannaire na Foirne Tionscadail Acadúil

 

D’oscail suíomh gréasáin Áras Stair na hEorpa i mí na 2017, tráth ar cuireadh fáilte roimh na chéad chuairteoirí digiteacha air. Tá súil agam go gcruthófar insint shaibhir agus fhiosrach mar thoradh ar na taispeántais, ar na himeachtaí agus ar an inneachar idirghníomhach atá le fáil ar an suíomh seo, rud a thabharfaidh an saol acadúil agus an saol ar líne le chéile.

Tá an tÁras á sheoladh – go fisiceach sa Bhruiséil agus ar líne – anois agus uair chinniúnach buailte leis an Eoraip. Is minice anois ná riamh a luaitear stair i gcur agus cúiteamh an phobail. Tá athruithe fíorsciobtha ag cur cruth nua ar ár mór-roinn.

Tá na daoine deireanacha a chonaic na heachtraí tragóideacha 70 bliain ó shin ag imeacht uainn ar shlí na fírinne anois, rud a fhágann go bhfuil an ceangal leis an am atá thart ag briseadh. Ní léir do na glúine óga a thuilleadh an tábhacht a bhaineann le hiarrachtaí leanúnacha a dhéanamh d’fhonn coinbhleacht a chosc agus an tsíocháin a choinneáil.

Tá sé mar aidhm againn go gcabhróidh an tÁras le daoine as gach cúlra, as an Eoraip agus as áiteanna níos faide i gcéin – tuiscint a fháil ar an méid a thit amach ar na saolta deireanacha i gcomhthéacs na gcéadta roimhe, rudaí a chuaigh i bhfeidhm ar smaointe agus ar threoirphrionsabail trí phróisis a bhí fada agus pianmhar in amanna.

Creidimid go láidir gur chóir dúinn aghaidh a thabhairt ar an am atá le teacht ach na rudaí a dhéanaimid a cheistiú agus inspioráid a fháil ó éachtaí agus ó bhotúin ár sinsear.

Is é anam beo an Árais a bheidh le brath ar an leathanach ‘I bhFócas’, de réir mar a fhorbróidh sé a fhéiniúlacht féin. Cuirfear roinnt mhaith eolais nua ar fáil air, amhail agallaimh ar dhaoine a oibríonn sa chúlra, réamhbhlaiseadh de na réada nua atá againn, léargais ó shaineolaithe, chomh maith le heolas faoi imeachtaí spleodracha agus faoi thaispeántais nua atá ag teacht aníos.

Brabhsáil, comhroinn agus glac páirt. Thar aon ní eile – ceistigh an chaoi ar imir stair na hEorpa tionchar ollmhór ar an Eoraip san am i láthair agus déan machnamh ar an méid sin.