Back to top

Wifi d’Aíonna ag ‘An Eoraip Anois’

Cuirtear an tseirbhís saor in aisce seo ar fáil ar líonra oscailte chun do leasa agus tá a húsáid ar do phriacal féin. Tá sé ar fáil don phobal i gcoitinne le haghaidh úsáid iomchuí i gcóngar na dtolg ar an 6ú urlár d’Áras Stair na hEorpa, sa roinn ar a dtugtar ‘Teagmháil leis an Eoraip’. Níl an nasc Wifi slán ann féin. Ní féidir leis na soláthróirí príobháideacht do shonraí agus do chumarsáide a ráthú agus tú ag úsáid na seirbhíse, agus ní rathaíonn siad iad.