Back to top
Anonymous

Fíricí

Díghalrán lámh, miotóga plaisteacha agus fógraí a insíonn duit conas tú féin a iompar san ollmhargadh, lena n-áirítear acmhainn uasta an tsiopa. Go tobann, baineann go leor deacrachtaí leis an tsiopadóireacht agus ní hí an tsiopadóireacht chéanna in aon chor í. Tá taifead á choinneáil ar an méid sin ag an músaem faoi láthair ar dóigh léi gur deis uathúil atá i ngéarchéim COVID-19 chun an stair faoi mar atá sí ag titim amach san am i láthair a thaifeadadh. Is é is an-tábhachtach leis an músaem ná léargas a thabhairt ar na hathruithe atá ag tarlú.