Back to top
© Diana Grigore (saolaíodh in 1997 í), scoláire ag UNARTE - Roinn an Dearaidh Ghrafaigh agus Roinn na Cumarsáide Amhairc, an chéad bhliain, leibhéal na máistreachta

Dialann faoin bhféinleithlisiú, blúire, 2020

‘Is éard atá sa tsraith «Cén lá atá ann» ná dialann ghairid faoin bhféinleithlisiú ina bhfuil cuntas ar an dóigh ar athraigh mo shaol ar feadh míosa, geall leis, le linn na paindéime. Tasc ollscoile a bhí ann ar dtús ach ráinigh go raibh sé ar cheann de na gníomhaíochtaí ba theiripí dá ndearna mé le linn na míonna úd.

Tá dhá chuid sa dialann: sa chéad chuid freagraítear an cheist «Cá bhfuil mé?» agus is léiriú go príomha í ar na hathruithe síceolaíocha a tharla mar gheall ar an réaltacht nua agus i bhfad ró-éagsúil idir na ceithre bhalla ina rabhamar sáinnithe thar oíche. Baineann an dara cuid leis an gceist «Cár mhaith liom a bheith?» agus tá cuntas cumhach inti ar na mianta beaga, a bhí ina mianta coitianta tráth, a mbímid ag smaoineamh fúthu Domhnach is dálach ar na saolta seo.’