Back to top
Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique.
© Bernard Fontanel, DEC.

Fear Piltdown

Féachann Eolaíocht atá bunaithe ar thaighde eimpíreach le teacht ar an bhfirinne. Ach fágann eolaithe, áfach, rianta claontachta ina gcuid oibre ar ndóigh. Déanann daoine eile taighde a shaobhadh d’aon ghnó le haghaidh gnóthachan pearsanta. Ba dhuine díobh sin é Charles Dawson. Ós rud é go raibh fonn ag pailé-ointeolathe a dteoiricí féin a dhearbhú, thóg sé 40 bliain chun dallamullóg “Fear Piltdown” 1912 a thabhairt chun solais. Léiríonn a nochtadh neart an mhodha eolaíoch. Murab ionann agus reiligiún nó idé-eolaíocht, is féidir eolas eolaíoch a bhréagnú, agus a chruthú.