Back to top
© Ionad Línéadach na hÉireann & Músaem Lios na gCearrbhach

Díghalrán lámh alcólbhunaithe, Aibreán 2020

Bhí éileamh an-mhór ar dhíghalrán lámh alcólbhunaithe i laethanta tosaigh na paindéime. Scoir go leor drioglann de bhiotáille a tháirgeadh agus thosaigh siad ag díol a gcuid glóthaí láimhe, brandáilte féin. Tá Shortcross Gin suite lasmuigh den Chrois Ghearr, Co. an Dúin, agus dhíoladar a dtáirgí ar líne.