Back to top
© Músaem Cuimhneacháin Ríoga Albert

Marilyn Laws

Ó dheireadh mhí an Mhárta tá os cionn £1,000 bailithe go flaithiúil ag Marilyn Laws d’Ospís Iardheisceart na bPáistí rud a thug braistint na sábháilteachta don phobal sa phróiseas. Chuaigh Marilyn i muinín a soláthairtí fuála chun scata masc a dhéanamh don phobal, agus le linn an phróisis rinne sí airgead a bhailiú d’eagraíocht ina gcuirtear áit ar fáil do leanaí nach bhfuil aon bhiseach i ndán dóibh chun a gcuid laethanta deireanacha a chaitheamh le linn na dianghlasála. Bhí flaithiúlacht na ndaoine dochreidte. Ní hamháin ó thaobh deonachán de ach ag cuidiú le Marilyn bealaí a aimsiú chun na maisc a dháileadh. Tá misean Marilyn fós ar siúl! – Ainmnithe ag Simon Tootel