Back to top
Bonn Dhuais Síochána Nobel, Osló, an Iorua, 2012, Macasamhail
© Áras Stair na hEorpa, an Bhruiséil, an Bheilg

Duais Nobel na Síochána

Bronnadh Duais Nobel na Síochána ar an Aontas Eorpach in 2012. Thug Coiste Dhuais Nobel aitheantas dá bhfuil bainte amach ag AE ó thaobh athmhuintearas, síocháin, an daonlathas, cearta an duine agus leas sóisialta a chur chun cinn.

Tá an tAontas Eorpach ag dul i ngleic le roinnt géarchéimeanna le blianta beaga anuas, áfach, agus tá brú mór air dá bharr.

Léiríonn ceisteanna eacnamaíocha agus airgeadaíochta, géarchéim na himirce, an sceimhlitheoireacht, Brexit agus eachtraí móra eile a leochailí is atá cúrsaí faoi láthar agus an chaoi a bhfuil siad ag teacht salach ar a chéile.