Back to top
Láithreán Tógála Eastman - Athchóiriú an fhoirgnimh d’Áras Stair na hEorpa
© an tAontas Eorpach - Áras Stair na hEorpa 2016 / Benoit Bourgeois

Guairneán na Staire

Is éard atá sa dealbh ghuairneánach seo atá i lár staighre an mhúsaeim ná 27 n-athfhriotal stairiúla a thugann léargas dúinn ar an gcaoi a mbíonn an léirmhíniú ar stair na hEorpa ag athrú de shíor.