Back to top
Leis an gcoimeádaí Joanna Urbanek

Ar ócáid seo Lá Chearta an Duine 2020 breathnaímid ar ár dtaispeántas ‘Fíor agus Bréagach’ chun a fhiosrú cén bhaint a bhí ag an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh, an bhréagnuacht agus an mhífhaisnéis le chéile le linn Stair na hEorpa.