Back to top
Mionn finscéalach Chónaidhm na hEilvéise
An Eilvéis, 19ú haois
Pláta ceirmeach
Ard-Mhúsaem na hEilvéise, Zurich, an Eilvéis

Tháinig finscéalta, miotais agus stair a bhí lán de ghlóir chun cinn mar ghnéithe tábhachtacha do ghluaiseachtaí náisiúnta a bhí ag iarraidh go gcruthófaí féiniúlacht náisiúnta a bheadh leithleach agus éagsúil ó fhéiniúlacht ar bith eile. Bhí bratacha, roscamhráin agus siombailí i measc na seifteanna ar bhain gluaiseachtaí náisiúnta leas astu chun na spriocanna sin a bhaint amach agus chun íomhá dhearfach díobh féin a chur chun cinn.