Back to top
Casóg phunc i leathar agus i miotal
Roinn na 1980idí

Ba éí ráta ard dífhostaíochta i measc na n-óg faoi deara go ndearna scata díobh léann ní b’fhaide agus moill a dhéanamh le dul i dtíos. Bhí an seirfean ag dul i ngéire in Oirthear Eorpa freisin, mar a bhfacthas don ógra gur beag deis a bhí ann dul chun cinn a dhéanamh i saol ina raibh an cumannachas ag dul i léig. Bhíodh loinneog, .i.e. ‘Níl faic i ndán dúinn’, coitianta le cloisteáil i gceol na n-óg. Bhí an mharbhántacht eacnamaíoch, chultúrtha agus pholaitiúil ina spreagadh do sheánraí nua agus d’fhochultúir nua. Ba é ba chuspóir le punc, mar shampla, ná alltacht agus múisiam a chur ar dhaoine, agus bhí léargas le fáil ann ar shochaí agus ar dhóigh bheatha na linne fud fad na hEorpa.