Back to top

Óige Mhíshuaimneach

Ag fás aníos san Eoraip, 1945 go dtí seo

Le 70 bliain anuas, tá daoine óga san Eoraip tar éis athrú ó ghrúpa ar mhúnlaigh an stair a saol, go grúpa a dhéanann an stair iad féin. Clúdaítear sa taispeántas ceithre ghlúin de dhaoine óga den sórt sin a tháinig in aois ag tráthanna ríthábhachtacha i scéal na hEorpa: ag deireadh na 1940idí, na 1960idí, na 1980idí agus na 2000idí. Pléann sé buntaithí na hóige; ó hoideachas agus fostaíocht, go dtí cruthú féiniúlachta agus aimsiú grá.

Is cinnte go raibh tionchar ag polaitíocht, sochaí, cultúr agus eacnamaíocht an ama ar a leithéid de thaithí. Is mór an difear idir a bheith óg sa tsochaí rachmasach agus shaor agus a bheith óg faoi thionchar bochtaineachta nó leatroim pholaitiúil.

Ar fud na hEorpa, roghnaigh daoine óga scaradh le luachanna a dtuismitheoirí agus breathnú orthu féin mar ghlúin ar leith - ‘mo ghlúinse’. Chruthaigh siad a gcultúr féin lena chuid luachanna féin; luachanna a raibh daoine óga réidh chun troid nó chun bás a fháil ar a son.

Cé gur daoine óga is ábhar don taispeántas seo, ní do dhaoine óga amháin atá sé. Bhíomar go léir inár ndaoine óga uair amháin, agus cé nach maireann an óige ach seal, is annamh a dhéantar dearmad uirthi.

Gailearaí na bhFíseán 1 – na scéalta a bhaineann leis na réada

Gailearaí na bhFíseán 2 – na scéalta a bhaineann leis na réada

Glúin Chiúin na hEorpa?

Glúin na Muirthéachta

Idir Éadóchas agus Dóchas

Glúin na Mílaoiseach?