Back to top

Déileáil go comhionann le daoine? – Cearta an Duine

Aois: 
12-15
CUR SÍOS

Sa téama seo, féachtar le himscrúdú a dhéanamh ar chuid de na catagóirí is suaithinsí a thagann faoin sainmhíniú leathan ar chearta an duine, agus déantar measúnú ann ar na nithe a cheanglaíonn cearta agus freagrachtaí le chéile agus ar na nithe a chruthaíonn contrárthacht eatarthu. Bainfear úsáid as samplaí comhaimseartha agus stairiúla, as an Eoraip agus as áiteanna eile ar domhan, chun bheith mar threoir do na foghlaimeoirí agus an topaic seo á iniúchadh acu. Rud é sin a thabharfaidh orthu a machnamh a dhéanamh ar bhealaí chun freagairt do chásanna casta eitice. I measc na réimsí a chlúdófar, beidh urraim do na cearta atá ag daoine eile, an choimhlint idir cleachtais chultúrtha agus cearta an duine, agus cibé an féidir bonn cirt a thabhairt riamh do chearta áirithe a shéanadh ar dhaoine i gcásanna ar leith.