Back to top

TEAGHLAIGH

Nuair a thugann tú cuairt ar Áras Stair na hEorpa tá neart spraoi agus tascanna idirghníomhacha ann ar féidir le teaghlaigh páirt a ghlacadh iontu. Ar a theacht chuig an deasc tosaigh duit, beir leat an mála teaghlaigh agus téadh tú féin agus an teaghlach libh ag breathnú thart sna gailearaithe agus sna bailiúcháin.

AN CHONAIR TEAGHLAIGH: ‘TAISCÉALAÍ ÓN AM A CAITHEADH’

Bíodh an chuairt teaghlaigh agat ina eachtra. Faigh ar iasacht an mála droma atá lán le trealamh taiscéalaí, ábhar líníochta agus gníomhaíochtaí spraíúla; beir leat é agus bain taitneamh as do bhealach a dhéanamh trí na gailearaithe le do chuid leanaí. Is i gceithre theanga atá an t-ábhar sna málaí droma, i.e. Béarla, Fraincis, Ollainnis agus Gearmáinis, agus tugtar amach iad don chéad dream a thagann á lorg.

SPÁSANNA FIONNACHTANA DO THEAGHLAIGH

Do theaghlaigh le leanaí idir 6-10 mbliana d’aois – tóg mála agus téigh ar ais trí thréimhsí éagsúla stair na hEorpa. Beidh leanaí in ann an stair a bhraistint, ar bhealach nach bhféadfaí é sin a dhéanamh riamh roimhe seo, trína bolú, í a bhrath agus maireachtáil inti trí chluichí rólimeartha i nGníomhaireacht Taistil ó na 1960idí, siúl i mbróga spásaire, nó dul i ngleic le róbait. Tá Spásanna Fionnachtana do Theaghlaigh ar fáil i 24 theanga agus is féidir dul isteach iontu le linn uaireanta oscailte an mhúsaeim. Bíonn gníomhaíochtaí éascaithe breise ar siúl: Tráthnóna Dé Céadaoin ó 14:00 go 17:00, ar an Satharn agus ar an Domhnach ó 10:30 go 11:30 agus ó 14:00 go 17:00 Tá saorchead isteach ann. Ní gá áirithint a dhéanamh.

BRABHSÁIL NA HACMHAINNÍ