Back to top
Anonymous

Činjenice

Sredstvo za dezinfekciju ruku, plastične rukavice i natpisi kojima se kupce upozorava na pravila ponašanja u supermarketu, uključujući maksimalni broj osoba koje smiju istovremeno biti u njegovom prostoru. Kupovina je najednom postala rizičan posao i ništa više nije kao prije. Muzej to trenutačno dokumentira jer na krizu uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19 gleda kao na jedinstvenu priliku za dokumentiranje povijesti u trenutku dok se ona događa. Muzeju je veoma važno prikazati sve promjene koje se događaju.