Back to top
„Ruka kao maska”, Anna Vasof, Beč, Austrija, ožujak 2020. Zbirka Kuće europske povijesti u Bruxellesu © Anna Vasof, Austrija

„Neki od najčešćih simptoma bolesti COVID-19 su kratak dah i poteškoće s disanjem. Međutim, ta je bolest dovela do gušenja i mnogih drugih aspekata života... tijekom krize uzrokovane koronavirusom potisnut je niz ustavom zajamčenih ljudskih prava, što je za tisuće građana značilo socijalno gušenje.” Anna Vasof