Back to top
© Blaž Verbič

Kad je izbila pandemija koronavirusa, u Slovenskom etnografskom muzeju kao društveno odgovornoj ustanovi zapitali smo se kako bismo mogli odgovoriti na nju te iznad svega kako bismo u toj situaciji mogli pomoći ljudima. Odlučili smo početi prikupljati viceve koji su počeli kružiti među nama. Namjera nam je bila na taj način razvedriti ljude i skrenuti im misli sa svakodnevnih briga, strahova i tjeskoba u vezi s bolešću, izolacijom i usamljenošću.