Back to top
© Gradsko vijeće Lisburna i Castlereagha

Zaposlenici i vijećnik gradskog vijeća Lisburna i Castlereagha s natpisom „NHS” izrađenim od cvijeća

Zaposlenici gradskog vijeća Lisburna i Castlereagha zasadili su ovaj natpis izrađen od cvijeća kao posvetu Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS) u vrtovima povijesnog dvorca u Lisburnu iz 17. stoljeća.