Back to top
S kustosicom Siminom Badicom

U drugom videozapisu povodom Dana ljudskih prava razgledajte našu izložbu „Lažno za pravo” i saznajte kako su afera Dreyfus i antisemitizam ugrozili pravo na pošteno suđenje, što je u konačnici dovelo do međunarodnog skandala.