Back to top
©-Studio Harm Rensink

Dio Aktivizam i protest usredotočuje se na protestne plakate kao idealan medij za postavljanje političkih zahtjeva i kao vrijedan dokaz borbe za ljudska prava. Pluralizam i polarizacija modernih društava rezultirali su sve različitijim političkim zahtjevima, sukobima interesa i idejama o jednakosti u poslijeratnoj Europi.