Back to top
Slika sa postaje za dizajn plakata

Za izložbu „Kad zidovi govore” osmislili smo interaktivni edukativni program s didaktičkim elementima koji će posjetiteljima pomoći da plakate smjeste u određeni kontekst. Od koncepcije plakata do njegovog utjecaja: u kojem se povijesnom kontekstu pojavio? Tko ga je dizajnirao? Za koga? Edukativni program posjetiteljima će ponuditi različite didaktičke pristupe i perspektive. U izložbenom prostoru postoji i nekoliko interaktivnih kutaka: