Back to top
Slika sa postaje za dizajn plakata

U sklopu interaktivne aktivnosti „Dizajnirajmo plakat zajedno!” posjetitelji su pozvani da dizajniraju vlastiti plakat koristeći se vizualnim fragmentima nekih djela na izložbi i pritom, slijedeći pravila za izradu autorskog plakata, smisle originalan slogan kako bi dobili snažan plakat koji se može prikazati na ekranu u izložbenom prostoru.