Back to top
Izložba

Izložba „Potrošna roba” bavi se pitanjem otpada u Europi iz povijesne perspektive, i to u četiri dijela: Smeće, kažeš?, Od ponovne uporabe do škarta (1800. – 1945.), Odlagalište Europa (od 1945. do danas), Život sa smećem (ili bez njega).