Back to top
Doprinosi s terena

Sadržaj i aktivnosti projekta „Potrošna roba’’ rezultat su ukupnog doprinosa više zajednica, uključujući one koje su izravno uključene u prikupljanje, recikliranje, ponovnu uporabu i smanjenje otpada u Bruxellesu.