Back to top
Mladi sakupljač dronjaka naslonjen na stupić, 21 Quai de Bourbon
Charles Nègre (1820. – 1980.), fotograf
Fotografija (reprodukcija)
Pariz, Francuska, prije 1851.
Musée d’Orsay, Pariz, Francuska

Kopanje po smeću u potrazi za vrijednim materijalima bilo je u 19. stoljeću uobičajeni način zarađivanja. Čak su i djeca postala tzv. „skupljači dronjaka” koji su prikupljali tkanine i druge materijale za prodaju. To je bilo opasno jer su sakupljači dronjaka bili u doticaju s prljavim predmetima koji su bili opasni po zdravlje.