Back to top
Vrećica s natpisom „I shop therefore I am” (Kupujem, dakle postojim), kao satira modernog konzumerizma
Barbara Kruger (r. 1945.), umjetnica
Kölnischer Kunstverein, izdavač
Köln, Njemačka, 1990.
Kuća europske povijesti, Bruxelles, Belgija
Fotografija 2022., Regular Studio, © EU, Europski parlament

Zahvaljujući masovnoj proizvodnji roba je postala jeftinija, dostupnija, a stoga i potrošna. Otpad je postao globalni problem.