Back to top
Hashtag Ova zastava
Moffat Takadiwa (r. 1983.), umjetnik
Harare, Zimbabve, 2020.
Fotografija © R. Fanuele

Otpad koji nastane u Europi u konačnici završava na jednome mjestu – globalnom jugu. Umjetnik Moffat Takadiwa izradio je zastavu Zimbabvea od odbačenih kompjuterskih tipki i čepova plastične ambalaže. Tim se djelom kritiziraju prakse zbrinjavanja otpada kapitalističkih gospodarstava.