Back to top
Uvod

Interakcijom publike na izložbi i preko internetske platforme potiče se stvaran angažman publike. Zahvaljujući raznolikom programu osigurana je pristupačnost sadržaja i svaka je interakcija s publikom svrsishodna. Cijeli se pak koncept oslanja na potrebu čovjeka da pronađe odgovore na pitanja o svijetu u kojem živi.