Back to top
Kadar iz jednog od video razgovora snimljenih 2022. sa stručnjacima, u ovom slučaju Sophie Melckmans, u Bruxellesu.

Doznajte tko su, pročitajte neke od njihovih priča ili saznajte više o predmetima koje su nam predstavili: 

– na privremenoj izložbi na kojoj se prikazuju predmeti, zajedno s citatima te audio i video svjedočanstvima

– u članku koji je ilustriran mozaikom njihovih portreta

– u „biografijama” predmeta objavljenih na www.throwaway-project.eu i u publikaciji

Upoznajte se s nekima od njih na događanjima u organizaciji Kuće europske povijesti.