Back to top
Partizani (Narodnooslobodilačka vojska)
Jugoslavija, 1942. – 1945.
Fotografija
Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, Hrvatska

Među stanovnicima okupiranih područja, koji su bili užasnuti i zgađeni nacističkom tiranijom i brutalnošću, razvio se pokret otpora. Otpor je u različitim zemljama poprimio različite oblike: u Grčkoj, Poljskoj, Jugoslaviji i Sovjetskom Savezu došlo je do vojnih sukoba velikih razmjera, dok je u drugim zemljama pokret otpora djelovao u ilegali.