Back to top
„Revolucija karanfilaˮ
Lisabon, Portugal, 25. travnja 1974.
Eduardo Gageiro
Fotografija
Reprodukcija
Eduardo Gageiro, Portugal

Vojnim udarom 1974. godine srušena je i diktatura koja je vladala Portugalom. Vojni časnici koji su željeli uvesti demokratske i gospodarske reforme te započeti dekolonizaciju u konačnici su zadobili i potporu portugalske javnosti. Zemlja je prema demokraciji krenula „Revolucijom karanfila“, nazvanom tako zbog cvijeća kojim je kićeno oružje vojnika, a protekla je u miroljubivom okruženju.