Back to top
„Zlatno doba” (Nicolae Ceaușescu)
Rumunjska, 1965. – 1989.
Deak Barna
Slika
Reprodukcija
Muzeul Național de Artă Contemporană, Bukurešt, Rumunjska

Rumunjski komunistički čelnik Nicolae Ceauşescu svoju je vladavinu opisivao kao „zlatno doba”. Kult ličnosti koji su stvorili on i njegovi suradnici bio je među najbizarnijima u komunističkim režimima. Pod njegovom vlašću rumunjski su građani pretrpjeli možda najgoru oskudicu i najveću represiju od svih zemalja istočnog bloka.