Back to top
Europa 1957. i 2007.
Bruxelles, Belgija, 2007.
Pierre Kroll
Karikatura
Reprodukcija
Zbirka Pierrea Krolla, Liège, Belgija

Nakon završetka hladnog rata broj država članica porastao je više nego dvostruko. Švedska, Finska i Austrija postale su članice 1995. godine, a 2004. Uniji se pridružilo još deset država. Rumunjska i Bugarska pristupile su 2007., a Hrvatska 2013. godine.