Back to top
„Europa u krizi srednjih godina”
The Economist, London, Ujedinjeno Kraljevstvo, 31. svibnja 1997.
Satoshi Kambayashi
Kuća europske povijesti, Bruxelles, Belgija

Prema novijim tumačenjima mit o Europi simbolizira europsku integraciju. Prisutan je kao vodeni žig na novčanicama, a korišten je i za ilustraciju političkih problema kao što je kriza eura.