Back to top
Diderotova i d'Alambertova enciklopedija
Pariz, Francuska
1751. – 1772.
Kuća europske povijesti, Bruxelles, Belgija

Doba prosvjetiteljstva bilo je prekretnica u kulturnom i političkom razvoju Europe. Svojim stavljanjem naglaska na vrijednost razuma i racionalnog mišljenja nadahnulo je dramatične promjene u znanosti, filozofiji, društvu i politici.