Back to top
Legendarna prisega Švicarske Konfederacije
Švicarska, 19. stoljeće
Keramički tanjur
Švicarski nacionalni muzej, Zürich, Švicarska

Nacionalni pokreti okrenuli su se legendama, mitovima i slavnoj prošlosti u nastojanjima da izgrade nacionalni identitet – identitet koji je bio zamišljen kao jedinstven i u opreci sa drugima. Zastave, himne i simboli bili su samo neki od načina kojima su nacionalni pokreti nastojali ostvariti taj cilj i izgraditi sliku o samima sebi.