Back to top
„Portrait de Monsieur et Madame Georges Hobé”
Belgija, druga polovica 19. stoljeća
Gustave Vanaise (1854. – 1902.)

Riječ 'buržoazija' (građanski sloj) potječe iz francuskog jezika i njome se opisuje nova društvena klasa ljudi nastala nakon društvenih promjena izazvanih industrijskom revolucijom. Ova gospodarski neovisna, obrazovana klasa koja stječe sve veća politička prava bila je glavni pokretač gospodarskih i političkih promjena.